Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Saradnja-sa-univerzitetima-fakultetima-i-skolama/Saradnja-Katedre-za-Masinsko-inzenjerstvo/1

Сарадња са универзитетима, факултетима и школама

06. 09. 2023.

КАТЕДРА ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

 

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Источно Сарајево, Босна и Херцеговина

2013.

2.

„AUREL VLAICU” University of  Arad, Faculty of engineering, Arad, Romania

2016.

3.

Универзитерт «Св. Климент Охридски«, Технички факултет, Битола, Македонија

2017.

4.

University of Giresun, Faculty of engineering, Giresun, Turkey

2017.

5.

University Politehnica Timisoara, Faculty of engineering, Hunedoara, Romania

2018.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43