Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Saradnja-sa-univerzitetima-fakultetima-i-skolama/Saradnja-Katedre-za-Menadzment/1

Сарадња са универзитетима, факултетима и школама

06. 09. 2023.

КАТЕДРА ЗА МЕНАЏМЕНТ

 

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Godollo, Мађарска

2013.

2.

Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh, Русија

2013.

3.

University of Montenegro, Maritime Faculty of Kotor, Црна Гора

2016.

4.

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија

2011.

5.

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука, Чачак, Србија

2010.

6.

Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, Србија

2010.

7.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Машински факултет, Скопје, Северна Македонија

2010.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43