Saradnja-sa-univerzitetima-fakultetima-i-skolama/Saradnja-Katedre-za-Inzenjerstvo-zastite-zivotne-sredine/1

Сарадња са универзитетима, факултетима и школама

06. 09. 2023.

КАТЕДРА ЗА ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад

2018.

2.

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку

2018.

3.

Средња школа ХПТШ “Урош Предић“ Зрењанин

2019.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43