Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Saradnja-sa-univerzitetima-fakultetima-i-skolama/Saradnja-Katedre-za-Osnovne-i-primenjene-nauke/1

Сарадња са универзитетима, факултетима и школама

06. 09. 2023.

КАТЕДРА ЗА ОСНОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

(ТЕКСТИЛНО-ОДЕВНЕ НАУКЕ)

 

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

Donghua универзитет, Шангај, Кина

Резултати из 2019. године:

https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/6493-pupin-seminar-donguhua 

2014.

2.

Универзитет у Марибору, Словенија

 

2018.

3.

West University of Timisoara, Faculty of Arts and Design, Romania

 2015.

4.

Pamukkale University, Турска

 

2014.

5.

OBUDA UNIVERSITY, Будимпешта, Мађарска

 

2016.

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43